Zorgaanbieder Stichting Woonvoorzieningen Gehandicapten Nederlek

De Stichting heeft ervoor gekozen om met zorgaanbieder ASVZ in zee te gaan. Tijdens de informatieavond werd voorlichting gegeven door Liesbeth Donken, werkzaam bij deze organisatie. Zij liet onder meer een film zien waarin diverse projecten op het gebied van zelfstandig begeleid wonen werden gepresenteerd. Donken vertelde daarnaast over de rol die ASVZ in dezen kan vervullen. Na film en uitleg was het mogelijk om vragen te stellen aan mevrouw Donken en het stichtingbestuur. Van die gelegenheid werd veelvuldig gebruik gemaakt. Meer informatie over de zorgaanbieder ASVZ staat op hun website: http://www.asvz.nl/