Voorgeschiedenis Stichting Woonvoorzieningen Gehandicapten Nederlek

In 2004 werd de Stichting Woonvoorzieningen Gehandicapten Nederlek opgericht. Voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking was er tot op heden geen mogelijkheid om ( begeleid zelfstandig) te wonen binnen de gemeente Nederlek. Stichting Woonvoorziening Gehandicapten Nederlek wil daar, voor inwoners uit die gemeente, verandering in brengen. Initiatiefnemers: Rolph Beck, Arjenne Timmer en Theo Spek. In het gemeentehuis is er een informatieavond geweest. Er waren veel belangstellenden. De Stichting heeft ervoor gekozen om met zorgaanbieder ASVZ Zuid West in zee te gaan. Tijdens de informatieavond werd voorlichting gegeven door Liesbeth Donken, werkzaam bij deze organisatie. Belangstellenden konden zich opgeven voor een gesprek of een telefonisch contact.